วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา วันที่ 11 มกราคม 2565 มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านน้ำลี 2.โรงเรียนบ้านวังหัวดอย...

          วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.15 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ พลนาคู นายอุทัย ปลีกล่ำ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำ...

          วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.15 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำ ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การเป็นข้าราชการที่ดี...

                                                                                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มีนโยบายงดการให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด  จากการปฎิบัติหน้าที่ในทุกโอกาส (No Gift Policy)     ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์หรือการทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ

           วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2564 มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 2.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 และ 3.โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 รวมทั้งสิ้น 52 คน...

          วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างกระทรวง และร่วมพิธีเปิดวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ได้รับเกียรติจาก นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัดกระทรวงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์...