img_9588_p40497

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวละออ วันจิ๋ว และ นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและถวายสังฆทาน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี​ 2564  เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและปลูกจิตสำนึกด้านประเพณีวัฒนธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด  ณ  วัดต้นตะคร้อ (วัดน้อย) หมู่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

          img_9504_p43706 img_9533_p82917

          img_9523_p97678 img_9528_p95524

          img_9544_p60667 img_9571_p66723 

          img_9489_p73338 img_9484_p82099 

          img_9498_p48383 img_9508_p65832

          img_9503_p71544 img_9500_p39205

          img_9518_p67684 img_9535_p58038

          img_9517_p34447 img_9539_p55173

          img_9549_p60936 img_9555_p16536

          img_9550_p60266 img_9554_p36537

          img_9558_p73119 img_9563_p68289

          img_9578_p63758 img_9586_p84109

          img_9587_p86297 img_9591_p43284

img_9597_p77573