s__60809229_p30240

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.09 น. นายประเจน ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
s s__60809230_p37208
 
s__60809224_p62906 s__60809226_p82154 s__60809231_p77134