1_p20788วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานกฐินสามัคคี อำเภอน้ำปาด โดยนายปรีชา สมชัย นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอน้ำปาด ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ณ วัดส่องแดด บ้านใหม่ ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

2_p82160 

 img_7806_p21541 img_7814_p73702

img_7818_p44442 img_7822_p73641

img_7825_p89750 img_7831_p67669

img_7840_p97843 img_7845_p71337

img_7851_p12002 img_7855_p99754

img_7859_p19006 img_7866_p49217

img_7893_p47077 img_7877_p13367

img_7871_p34695 img_7884_p82901

img_7896_p52868 img_7902_p88598

img_7905_p14181 img_7909_p46362

img_7911_p48020 img_7915_p40657

img_7922_p34168 img_7927_p88222

img_7939_p40830 img_7940_p36881

411615_p80187 411633_p87795