img_8027_p94941

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดย นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุล รองนายก เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ณ วัดชัยชนะพล ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

img_7999_p51308 img_8001_p66741

img_8007_p83067 img_8015_p16570

img_8017_p33610 img_8019_p16659

img_8036_p88395 img_8065_p84118

img_8086_p47408 img_8100_p31647

img_8121_p26283 img_8117_p78904

img_8126_p67441 img_8133_p75570

img_8135_p55579 img_8146_p68598

img_8152_p93024 img_8156_p70183

img_8163_p78151 img_8168_p71507

img_8173_p29501 img_8194_p79992

i img_8208_p39691

img_8213_p48674 img_8218_p95346

img_8221_p37268 img_8224_p50503