img_8321_p84512

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปฏิบัติหน้าที่แบ่งเบาภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการทำงาน และประสานงาน ดูแล บริการ อำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้กำลังใจนักเรียนในเขตอำเภอน้ำปาด ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ณ หอประชุมเปนไท โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

img_8348_p19983 img_8350_p41668

img_8320_p41550 img_8328_p55497

img_8252_p78579 img_8253_p16436

img_8255_p78696 img_8257_p29661

img_8265_p65181 img_8273_p26303

img_8268_p13970 img_8270_p88373

img_8272_p88084 img_8275_p68079

img_8281_p17192 img_8285_p85466

img_8288_p92770 img_8293_p87822

img_8294_p81457 img_8299_p95301

img_8325_p48078 img_8333_p13352

 img_8346_p87480 img_8362_p89144

 img_8370_p17751 img_8367_p58617