1_p28807

          วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างกระทรวง และร่วมพิธีเปิดวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ได้รับเกียรติจาก นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัดกระทรวงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2_p88985 3_p42650

4_p12336 5_p30287

img_0918_p55548 img_0933_p88276

img_0959_p81149 img_0974_p93386

img_0995_p60587 img_1012_p70127

img_1058_p57183 img_1095_p84555

img_1156_p90623 img_1180_p84334

img_1185_p78606 img_1223_p69113

img_1253_p94054 img_1269_p56676

img_1278_p32234 img_1280_p82402

img_1284_p25050 img_1289_p94560

img_1292_p45526 img_1295_p96351