0401256501_p28332

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มีนโยบายงดการให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด  จากการปฎิบัติหน้าที่ในทุกโอกาส (No Gift Policy)     ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์หรือการทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ