4_p70435

          วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา วันที่ 11 มกราคม 2565 มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านน้ำลี 2.โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 3.โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ และ 4.โรงเรียนบ้านน้ำหมัน รวมทั้งสิ้น 116 คน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

1_p36492 2_p89270

3_p21340 5_p42703

5e6b45ee-c034-4d1b-8fdf-cfcf4db14dea_p69245 8d1a5d4f-0e13-4954-b4c1-ad53206f5dbf_p24348

83e3097e-5ac8-4fda-bfc5-a6dd0c171bfb_p34211 408044d1-3c60-4de1-a01b-81bbc0c7d85f_p90394

bcd28674-7e7b-469a-b5b3-90ca7b751f76_p53645 e12072a6-7455-46b6-b626-c8b361e6fc1a_p40908