544822_p96068

          วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายปฏิวัติ  สมันต์ศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เข้าร่วมประชุมสัมมนา การประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ  ห้องมณีน่าน เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

546041_p67538 546042_p87377

546050_p42788 544823_p41875 544830_p51415