1_p19159

          วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่อาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โดยมี นายเสน่ห์ ขิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาสังเกตการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถถ์ มาร่วมพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

2_p97696 3_p83193

4_p96489 5_p47173

img_3656_p28384 img_3670_p26350

img_3672_p41365 img_3682_p34358

img_3683_p98914 img_3689_p44988

img_3709_p23005 img_3713_p23415

img_3734_p25296 img_3747_p53856

img_3760_p32186 img_3765_p26759

img_3781_p26633 img_3790_p21464

img_3802_p55792 img_3830_p89704

img_3835_p51736 img_3840_p49455