img_8306_p86960

          วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์และสภาพความเรียบร้อยของหอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม รับมอบหอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม จากโรงพยาบาลน้ำปาด ที่ได้ขอใช้เป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ของอำเภอน้ำปาด ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งได้ปิดโรงพยาบาลสนามที่หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หลังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มคลี่คลาย โดยได้มีการปรับปรุงและทำความสะอาดก่อนทำการส่งมอบ เพื่อเตรียมการใช้งาน สถานที่ในการดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

2_p82892 3_p38720

4_p29072 5_p12244

img_8237_p32819 img_8238_p66875

img_8243_p65967 img_8245_p84252

img_8252_p29234 img_8254_p74073

img_8255_p14375 img_8258_p17287

img_8261_p11709 img_8264_p48831

img_8266_p45108 img_8268_p77747

img_8273_p39727 img_8275_p90628

img_8276_p26173 img_8284_p60328

img_8285_p79201 img_8286_p56730

img_8289_p98731 img_8298_p74519

img_8302_p48936 img_8303_p14718