1_p93913

          วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมงาน "โครงการ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัด นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 " ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย อำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ การร่วมกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

2_p30188 3_p27672

4_p66852 5_p76902

6_p58154 289845374_5374891605908349_8479986147691709579_n_p21976

289846710_5374890542575122_3767152550777707737_n_p27797 289920018_5374890819241761_4663607113069500618_n_p78838

289979961_5374891389241704_3826095117220507598_n_p40601 290007817_5374889872575189_7528645128436084091_n_p64537

290032048_5374891515908358_8262225838856563181_n_p72543 290033170_5374891245908385_4336070808050266426_n_p30048

290077411_5374890652575111_5077612453272221035_n_p56611 290083536_5374891699241673_2257062121231558628_n_p28972

290185262_5374891132575063_1795225408422169625_n_p88987