1_p88480

          วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 มอบหมายให้ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

2_p28369 3_p60734

592972_p30303 592974_p13068

592975_p34118 592977_p32618

592978_p40147 592986_p44132

592987_p36244 592988_p78070