img_8470_p41123

          วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 มอบหมายให้ ดร.อุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวเกศนภา อุ่นทินวงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และ นางสาวจันทนา ทั่งรอด เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด “พิธีเปิดโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

img_8468_p16583 img_8465_p89734

img_8473_p25271 img_8476_p47731

img_8474_p35133 img_8479_p72719