1_p88842

          วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ พลนาคู ดร.อุทัย  ปลีกล่ำ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 22/2565 ประจำวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

6_p38192 2_p29115

img_8502_p94514 img_8507_p88242

img_8523_p13972 img_8545_p84672

img_8542_p64137 img_8525_p66258