img_4647_p76101

             วันที่  15  มีนาคม  2564 เวลา 11.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวละออ  วันจิ๋ว นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพาณี จันทวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

             img_4667_p30167 img_4669999_p89513

             img_4699_p78983 img_4671_p74589

             img_4672_p18154 img_4674_p56996

             img_4677_p19681 img_4679_p94131

             img_468111_p26993 img_4682_p26572

             img_4685_p42914 img_4690_p63026

             img_4693_p49023 img_4696_p15841

             img_4653_p86043 img_4655_p97666

             img_4662_p71622 img_4656_p32196