img_6462_p86273

             วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับมอบนโยบายสำคัญ ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

             img_6470_p78183 img_6475_p64392

             img_6432_p36410 img_6408_p98661

             img_6428_p70335 img_6430_p14025

             img_6454_p12607 img_6406_p80842

             img_6414_p97769 img_6443_p68762

             img_6405_p65165 img_6459_p61327

             img_6467_p54775 img_6465_p14008

             img_6478_p37210 img_6461_p76253