img_6875_p21671

             วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.  นางสาวละออ วันจิ๋ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ได้รับมอบหมายจาก  นายประเสริฐ  วรสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเปตอง และการแข่งขันกีฬาเปตองสร้างความสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้ออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ณ สนามกีฬาเปตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

             img_6888_p40258 img_6872_p34059

             img_6884_p93644 img_6881_p58465

             img_6877_p34111 img_6904_p49104

             img_6933_p82818 img_6863_p57460

             img_6913_p93368 img_6918_p32941

             img_6915_p87782 img_6934_p45666

             img_6922_p89056 img_6943_p90600

             img_6944_p80997 img_6923_p66226