img_7001_p99600

            วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ครั้งที่ 1/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตตรวจราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            img_7000_p98724 img_7002_p19848

            img_6999_p16889 img_7006_p34863

            img_7019_p95575 img_7013_p42260

            img_7016_p95272 -cluster-17_210607_0_p50028