img_7027_p51944

            วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวละออ วันจิ๋ว นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา  สายสูง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            img_7075_p53927 img_705999_p92772

            img_7044_p30737 img_7053_p63931

            img_7039_p11903 img_7062_p38569

            img_7071_p17974 img_7064_p90493

            img_7067_p19117 img_7049_p70080

            img_7072_p93398 img_7035_p92135

            img_7046_p24076 img_7056_p56922

            img_7097_p66079 img_709888_p24186

            img_7103_p72991 img_7108_p48836

            img_7110_p84410 img_7114_p83047

            img_7116_p46946 img_7118_p51766

            img_7122_p31227 img_7124_p60440

            img_7127_p68893 img_7131_p46083