img_7222_p71535

            วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวละออ วันจิ๋ว นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับมอบนโยบายจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            img_7212_p55471 img_7236_p36981

            img_7227_p84786 img_7249_p21391

            img_7254_p49726 img_7229_p42665

            img_7246_p95140 img_723999_p96894

            img_7244_p31462 img_7230_p24880

            img_7232_p72821 img_7247_p90190

            img_7234_p24159 img_7274_p94102

            img_7210_p91472 img_7214_p59130

            img_7271_p18931 img_7270_p20933