img_7390_p88034

            วันที่  9 มิถุนายน  2564 เวลา 14.00 น. นางสาวละออ  วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก  นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            img_7369_p55462 img_7375_p73003

            img_7373_p25670 img_7385_p30494

            img_738111_p69627 img_7383_p40866

            img_7366_p72172 img_7370_p91432

            img_7380_p57187 img_7377_p30594