img_4146_p47833

          วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในเขตอำเภอน้ำปาด ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 จำนวน 156 คน และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอน้ำปาด

img_4253_p22536 img_4153_p85205

img_4242_p28695 img_4228_p81802

img_4091_p49033 img_4123_p14811

img_4085_p33179 img_4184_p68991

img_4190_p16063 img_4121_p33076 

img_4074_p92345 img_4114_p48955

img_4130_p75812 img_4133_p66794

img_4134_p30663 img_4139_p20793

img_4140_p52102 img_4144_p65302

img_4146_p75165 img_4150_p87842 

img_4160_p79187 img_4165_p53658

img_4168_p31489 img_4170_p20741

img_4177_p67511 img_4178_p43372

img_4180_p69904 img_4192_p12715

img_4197_p16781 img_4199_p61173

 

img_4213_p77916 img_4217_p43232

img_4209_p90641 img_4222_p71456