img_4570_p78900

          วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ทบทวนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในระบบ e-MENSCR รวมทั้งเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

img_4578_p62726 img_4573_p89324

img_4581_p51075 img_4575_p34833