img_4588_p22188

          วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเจน  ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์  พลนาคู, นายอุทัย  ปลีกล่ำ และนายปฏิวัติ  สมันต์ศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายซักซ้อมความเข้าใจจาก สพฐ. เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และการรับวัคซีนของนักเรียนและบุคลากร สพฐ.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

g_4584_p94817 img_4584_p60320

img_4585_p57285 img_4595_p66158

img_4592_p88416 img_4590_p26030