img_4965_p92720

          วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสง่า มีอินถา ผู้ทรงคุณวุฒิ นางดาวดึงส์ มาลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 โรงเรียน ได้แก่ 1. นางสาววรรณภา วัชรพุทธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 2. นายคมสัน พิมพ์ทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

img_5007_p64901 2021_10_21__48_p51465

2021_10_21__50_p97866 2021_10_21__65_p36661

2021_10_21__1_p85570 2021_10_21__23_p43472 2021_10_21__11_p21717 2021_10_21__38_p63591 

2021_10_21__41_p40060 2021_10_21__55_p51677

2021_10_21__80_p84314 img_5041_p29239

img_5087_p12528 img_5092_p65720

img_5096_p87260 img_5122_p21159

img_5082_p59896 img_5119_p21053

img_5107_p84782 img_5162_p68477