img_5223_p95956

          วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในเขตอำเภอน้ำปาด ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับแพทย์บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมเปนไท โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

img_5225_p20880 img_5214_p46772

img_5217_p16175 img_5218_p75574 

img_5222_p20799 img_5228_p81854