img_8975_p45394

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณตาคำมี  สอนสิงห์ บิดาของ ว่าที่ ร.อ.ประเสริฐ  สอนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านโคกเหนือ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

img_8960_p87403 img_8967_p51346

img_8986_p28834 img_8989_p50297

img_8993_p99025 img_9000_p96059

img_9003_p93080 img_9012_p90552

img_9018_p87071 img_9021_p30596

img_9033_p79600 img_9035_p97125

img_9038_p99076 img_9042_p66308

img_9047_p59671 img_9054_p26811

img_9058_p88591 img_9062_p85258