img_9069_p31125

         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2564” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

24-11-2564-8-57-10_p78167 img_9073_p80985

img_9075_p25035 img_9083_p77641

img_9080_p93955 img_9076_p80451