img_3779_p32626

          วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 1/2565 ประจำวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

pr1_p86913 img_3776_p97276