270366043_10220101657562721_2023731466142091226_n_p25299

          วันที่ 5 มกราคม 65 เวลา 08.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ ดร.อุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้เป็นวิทยากร อบรมพัฒนาครูโรงเรียนบ้านห้วยคอม อำเภอน้ำปาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เกี่ยวกับการพัฒนาครูตามข้อตกลงพัฒนา(PA) และหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ(ว.9/2564) ณ โรงเรียนบ้านห้วยคอม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

271139144_10220100541654824_9102213217262498033_n_p52251 271164500_10220100543014858_2946816377638393357_n-1_p66638

271187793_10220100541894830_5663506274505222439_n-1_p75151 271190389_10220100543694875_7880998244127323193_n_p49716

271211341_10220101657482719_501710322274316596_n_p48465 271231393_10220100543294865_6805837767691000656_n_p80732