img_3973_p83631

          วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ พลนาคู นายอุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารพระประธานหน้าสำนักงานฯ และไหว้พระภูมิ เจ้าที่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้บุคลากรในสำนักงานทุกคน อยู่เย็น เป็นสุข มีความปลอดภัย และมีโชคลาภตลอดปี 2565 และให้บุคลากรทุกท่านได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบไป

1_p74172 3_p53497

4_p15556 5_p74360

6_p72945 img_3857_p37937

img_3860_p15694 img_3881_p42631

img_3884_p82452 img_3888_p25627

img_3889_p74877 img_3893_p99805

img_3898_p20975 img_3899_p12317

img_3900_p93447 img_3901_p41546

img_4049_p70982 img_3919_p64051

img_3929_p51175 img_3935_p66995

img_3963_p53779 img_3965_p72467

img_3992_p24718 img_3978_p47137

img_3998_p48409 img_4022_p17996

img_4031_p24955 img_4072_p76462

img_4079_p91225 img_4088_p69606

img_4107_p96228 img_4111_p98030

img_4115_p32147 img_4120_p24981