img_3835_p28471

          วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ พลนาคู นายอุทัย ปลีกกล่ำ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวพิทย์ฐาพร แย้มมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาววรารัตน์ ค้าโค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวจิราวรรณ บุญแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

img_3786_p54794 img_3787_p48849

img_3803_p94859 img_3812_p99658

img_3808_p67581 img_3823_p35302

img_3827_p13521 img_3830_p42488

img_3798_p12447 img_3793_p29794

img_3794_p13920 img_3800_p16652