240815_p63504

          วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยแมง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

240816_p32281 240818_p31112