ประกาศโรงเรียนบ้านม่วง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน