ประกาศโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน