ประกาศโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนปฐมวัย