สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
 ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ 0-5548-1125, แฟกซ์ 0-5548-1612
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 แผนที่