ข้อมูลภาคเรียน 1/2563 (18 กรกฎาคม 2563)

ผู้อำนวยการ สพป.อต.2

boss01_p43810

รองผู้อำนวยการ สพป.อต.2

laor1

_p46027