1_p42557  
นางสาวนงลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

prapan_p57504

 

นายประพันธ์  คืนประคอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

 
นางสาวปปปป กกกก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบััติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 
aun_p86938 noon_p52236 siriwan_p87394
นางสาวจันทิมา  เมืองบัวผัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103

นางสาวประภาศิริ  คำอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103

นางสาวศิริวรรณ  เพชรสีโชติ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103

ผู้อำนวยการ สพป.อต.2

boss01_p43810

รองผู้อำนวยการ สพป.อต.2

laor1

_p46027

ค้นหา

form_p65619

obecmail_p14342

pp

qa

_p97947

-_p26179

_p66354

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 64

เมื่อวาน 71

สัปดาห์นี้ 1032

เดือนนี้ 1803

ทั้งหมด 53163