kai_p75368  
นางสาวจุฑามาส  พงษ์โนรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 

sasiton_p78575

 

sumontakan_p18427

นางสาวศศิธร  เตชาวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 

 
นางสุมณฑกาญจน์ ดวงตาดำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 
aek_p89116   mik_p24891
นายเอกลักษณ์  พิมพ์รอด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106

 

นางสาวจีรนันท์  สืบบุญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 boy_p65592    sirikan_p81569
นายปรีดา  มาชัยสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 

นางสาวศศิกานต์ สิริมา
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106

ผู้อำนวยการ สพป.อต.2

boss01_p43810

รองผู้อำนวยการ สพป.อต.2

laor1

_p46027

ค้นหา

form_p65619

obecmail_p14342

pp

qa

_p97947

-_p26179

_p66354

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 60

เมื่อวาน 71

สัปดาห์นี้ 1028

เดือนนี้ 1799

ทั้งหมด 53159