kai_p75368  
นางสาวจุฑามาส  พงษ์โนรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 

sasiton_p78575

 

sumontakan_p18427

นางสาวศศิธร  เตชาวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 

 
นางสุมณฑกาญจน์ ดวงตาดำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 
noimage   mik_p24891
นางสาวเกศนภา อุ่นทินวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106

 

นางสาวจีรนันท์  สืบบุญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 boy_p65592    sirikan_p81569
นายปรีดา  มาชัยสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 

นางสาวศศิกานต์ สิริมา
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106

ผู้อำนวยการ สพป.อต.2

boss01_p43810

รองผู้อำนวยการ สพป.อต.2

dr_laor_p59090

_p46027

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 119

เมื่อวาน 223

สัปดาห์นี้ 827

เดือนนี้ 3639

ทั้งหมด 69162