jum_p93215  

นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107 


img008_p33459

tong_p90535

นายวัชรพัฒน์ โรจน์ธนปัญญากุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107 
นายจงกล  ยาท้วม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107 
 

นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107 

 
  jin_p45620  
 

นางสาวพาณี  จันทวงศ์
ธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107 

 

ผู้อำนวยการ สพป.อต.2

boss01_p43810

รองผู้อำนวยการ สพป.อต.2

laor1

_p46027

ค้นหา

form_p65619

obecmail_p14342

pp

qa

_p97947

-_p26179

_p66354

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 66

เมื่อวาน 71

สัปดาห์นี้ 1034

เดือนนี้ 1805

ทั้งหมด 53165