ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ฎิบัตืงานให้ราชการที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต