ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)เรื่อง เผยแพร่แผนกาาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563