ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)