ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)