280330570_10220642871172723_1288264293891857261_n_p98448

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอุทัย ปลีกล่ำ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ ศบค.อำเภอน้ำปาด ออกติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

279504043_10220642066032595_7707720070103981392_n_p88573 279785674_10220642870892716_2123466787999637344_n_p23235

279930618_10220642870772713_2147812798625807985_n_p30649 280060942_10220642870692711_7816750754422631409_n_p68837

280118080_10220642065792589_8213802458359309873_n_p11310 280370324_10220642066192599_3923033117134824436_n_p76872

280557421_10220642065912592_8359036440695780662_n_p11326 279969880_10220642870972718_1930431352605056029_n_p22857