sanya1  
นายสัญญา  กุลสุวรรณ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 103    มือถือ  09 4256 9450
   image_1099948732_p74051  
นางสาวนงลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

 prapan_p57504

bar_p12657 

teerakan_p81415

นายประพันธ์  คืนประคอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 
นางรัตติยาภรณ์  ยิ่งยวด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103 
นางธีรกานต์  ธนะ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

_p38428

_p72021

_p77285
นางสาวอาริตา  สาวดี
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103

นางสาวจันทิมา  เมืองบัวผัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103

นางสาวพิมพ์พจี  จันทร์สิงห์
ธุรการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

91725_p31413

 
  นางสาวธนปรัชญ์  ณรงค์มี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

_p94918

 

kitikorn 

sanya

aumnun

 

qrcodeeit66 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://shorturl.asia/mdcl4
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

 

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 45

เมื่อวาน 292

สัปดาห์นี้ 1241

เดือนนี้ 337

ทั้งหมด 162231